محصولات

BSC

Balanced Scorecard یک ابزار ارزیابی عملکرد استراتژی با گزارش‎هایی شبه استاندارد است. این نرم افزار امکان اتوماسیون فرآیند را فراهم می‎آورد و به مدیران برای پیگیری اجرای فعالیت‎ها توسط کارمندان و مانیتور نتایج این فعالیت‎ها در راستای تحقق اهداف استراتژیک سازمان کمک می‎کند.

فروش گستر

ایجاد فروشگاه اینترنتی پیشرفته با مدیریت محصولات و خدمات، محتوا، تبلیغات، انبارداری و ارسال، مشتریان و ...

حقوق و دستمزد

محاسبه‎ی حقوق و دستمزد کارکنان در سازمان‎ها، دریافت گزارشهای متنوع مانند پرداختی‎ها به بانک، مبالغ پرداختی به سازمان دارایی و بیمه و ...

دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد با تشخیص اثر انگشت و کارت RFID