تصویر BSC
تصویر BSC
تصویر BSC

BSC

Balanced Scorecard یک ابزار ارزیابی عملکرد استراتژی با گزارش‎هایی شبه استاندارد است. این نرم افزار امکان اتوماسیون فرآیند را فراهم می‎آورد و به مدیران برای پیگیری اجرای فعالیت‎ها توسط کارمندان و مانیتور نتایج این فعالیت‎ها در راستای تحقق اهداف استراتژیک سازمان کمک می‎کند.

مديران همواره به دنبال راه حلي براي حصول اطمينان از اجراي سیاست‎هاي خود هستند، بدین منظور از روش‎هاي ارزيابي عملكرد به عنوان ابزاري جهت كنترل اجراي استراتژي‎های خود بهره می‎برند. ارزيابي متوازن روشيست كه در آن استراتژي سازمان به يكسري شاخص‎هاي عملكرد قابل اندازه‎ گيري پیوند خورده و از طريق اجراي آن، سيستمي براي سنجش تحقق استراتژي و مديريت استراتژيک ايجاد مي‎شود.

Balanced Scorecard ابزار ارزیابی عملکرد استراتژی با گزارش‎هایی شبه استاندارد است. این نرم افزار امکان اتوماسیون فرآیند را فراهم می‎آورد و به مدیران برای پیگیری اجرای فعالیت‎ها توسط کارمندان و مانیتور نتایج این فعالیت‎ها در راستای تحقق اهداف استراتژیک سازمان کمک می‎کند.

اهداف کلی نرم افزار BSC:

  • کمک در حل مشکلات مدیران در رابطه با تصمیم گیری منطقی آنها در جهت پیشبرد اهداف پیشروی سازمان؛
  • بررسی برقراری ارتباط بین مدیران و کارکنان از طریق سنجش هماهنگی فعالیت‎ها و ابلاغ استراتژی‎ها به قسمت‎های مختلف سازمان؛
  • خدمت رسانی بهتر سازمان به مشتریان؛

 اكثر شركت‎هاي موفق اهداف استراتژيك خود را در 4 دسته‎بندی مالي، مشتري، فرايندهاي داخلي، يادگيري و رشد تعریف مي‎كنند و از اين چهار منظر عملكرد خود را ارزيابي مي‎كنند. بنابراين، استفاده از BSC در اکثر سازمان‎ها وشرکت‎ها می‎تواند جايگاهي  مهم داشته باشد و به تحقق اهداف کسب و کارها کمک شایان توجهی کند. 

 

0 تومان