تصویر نرم افزار هوشمند حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار هوشمند حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار هوشمند حقوق و دستمزد

نرم افزار هوشمند حقوق و دستمزد

نرم افزار جامع برای مدیریت و محاسبه امور خقوق و دستمزد پرسنل

سیستم محاسبه حقوق و دستمزد

محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان همیشه باید یک ویژگی حیاتی را دارا باشد و آن دقت در محاسبه است.
دستمزد هر کارمند تابع شرایط خاصی است، که این شرایط میتواند از شرکتی به شرکت دیگر ، جایگاهی به جایگاه دیگر و فردی به فرد دیگر متفاوت باشد؛ پس نیاز به یک سیستم هوشمند برای ساده سازی این روند کاملا احساس میشود. آرسینا با تولید این سیستم کار محاسبه حقوق را که معمولا کار حساسی نیز هست برای بسیاری از سازمان ها ساده سازی نموده.

 

 

 

چرا به نرم افزار نیاز داریم

پیچیدگی و حساسیت روند ثبت و محاسبه حقوق و دستمزد در شرکت های مختلف این کار را به بخشی مهم از کارهای الزامی واحد منابع انسانی تبدیل کرده و سهم قابل توجهی از نیروی انسانی و زمان را به خود اختصاص میدهد. از این رو سعی برآن شد تا نرم افزاری جامع ارائه شود که با قابلیت های ویژه خود تا حد امکان این روند را هوشمند سازی و مکانیزه کرده و از هدر رفتن انرژی نیروی انسانی و در نهایت هزینه های اضافی برای سازمان ها جلوگیری شود.

ویژگی های اصلی سیستم حقوق و دستمزد آرسینا