وبلاگ

راه اندازی DNSسرور در Windows Server

برای راه اندازی یک DNS سرور پایدار و قابل اتکا نیاز است که موارد مختلفی در راه اندازی و تنظیمات DNS لحاظ گردد. که در اینجا میخواهیم به روال راه اندازی DNS Server از صفر تا صد بپردازیم.

راه اندازی و تنظیم سرور اصلی DNS
تنظیمات رکوردهای چسبنده یا Glue Records

راه اندازی سرور ثانویه

چرا به IdPنیاز دارید

در حال تدوین ....

چگونه SSO(Single sign on) باعث صرفه جویی در وقت کارکنان می‌گردد

درحالیکه که نگرانی‌ها در مورد امنیت سایبری در حال افزایش است، اطلاعات کاربری به یکی از نقاط ضعف امنیت در شرکت‌ها و سازمانها تبدیل  شده است. چرا که هرچه تعداد حساب های کاربری کارمندان و بخش IT بیشتر باشد فرصت بیشتری را جهت یافتن درزهای امنیتی در اختیار هکرها قرار میدهد. پس چگونه شرکتها این ریسک ها را در دنیایی که مدام آنها را به سمت راهکارهای SaaS -که هرکدام نیازمند حساب کاربری خود است- سوق می‌دهد، مدیریت کنند؟

IDP یا تامین کننده هویت چیست؟

یک تامین کننده هویت IDP سرویسی است که هویت کاربران را ذخیره و اعتبارسنجی میکند. IDPها معمولن سرویسهای ابری هستند و اغلب به همراه تامین کننده SSO برای احراز هویت کاربران به کار میروند.