تصویر PMIS

PMIS

سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) مجموعه ای از تکنیکها و ابزارهای مورد استفاده در مدیریت پروژه می‎باشند که با هدف جمع آوری و ساماندهی اطلاعات موجود در یک پروژه طراحی و اجرا می‎گردند. در این راستا آرسینا سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) را به سازمان‎های مختلف ارائه می‎دهد. یکی از این سازمانها، شرکت نفت بوده که آرسینا با آن در این زمینه همکاری نموده است.

پروژه‌ها به دلیل ماهیت غیر تکراریشان، ساختاری متفاوت از کارهای روزمره سازمان‌ها دارند. با توجه به همین موضوع، مدیریت پروژه‌‎ها همواره مشکل‌تر از امور اداری سازمان می‎باشند. سازمان‌های پروژه ‌محور همواره برای مدیریت قراردادهای خود با مشکلات فراوان روبرو بوده و جمع‌بندی، پیگیری و تهیه گزارش‌های مدیریتی و کسب اطلاعات جامع و کامل پروژه‌های جاری سازمان، برای مدیران این سازمان‌ها کاری بسیار دشوار است.

سیستم‎های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) مجموعه ای از تکنیکها و ابزارهای مورد استفاده در مدیریت پروژه می‎باشند که با هدف جمع آوری و ساماندهی اطلاعات موجود در یک پروژه طراحی و اجرا می‎گردند و مدیران پروژه ها از این ابزار ها و تکنیک‎ها برای جمع آوری، یکنواخت سازی و توزیع اطلاعات به شکل الکترونیکی استفاده می‎کنند.

در این راستا آرسینا سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) را به سازمان‎های مختلف ارائه می‎دهد. یکی از این سازمانها، شرکت نفت بوده که آرسینا با آن در این زمینه همکاری نموده است. شایان ذکر است PMIS می توانند در سطوح بالا و پایین مدیریتی و اجرایی شامل کلیه‎ی افراد شاغل و تاثیرگذار در پروژه برای ارتباط بهتر با یکدیگر استفاده شوند.

0 تومان