تصویر یکپارچه سازی مدیریت مشتری با سیستمهای مالی

یکپارچه سازی مدیریت مشتری با سیستمهای مالی

یکپارچه سازی راهکاری است که در آن نرم افزارهای مختلف سازمان به یکدیگر متصل می‎شوند. در این راستا آرسینا پروژه‎ی همگام سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان پیام گستر را با سیستم‎های مالی سپیدار، تدبیر و همکاران سیستم به منظور انتقال اطلاعات مورد نیاز سیستم‎ها به یکدیگر به صورت Realtime، در شرکت‎های مختلف انجام داده است.

یکپارچه سازی راهکاری است که در آن نرم افزارهای موجود سازمان به یکدیگر متصل می‎شوند و این فرایند بهره‎وری از نرم افزارهای شرکت را بالا می‎برد، به عبارتی یکپارچه سازی می‎تواند نقش موثری را در سازمان‎ها ایفا کند چون تطبیقی بین تمام تکنولوژی‎های موجود شرکت بوجود می‎آورد.

در این راستا آرسینا نرم افزارهای مختلف شرکت‎های بسیاری را بهم متصل و راهکار این ارتباطات را طراحی و پیاده سازی نموده است؛ پروژه‎ی همگام سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان پیام گستر با سیستم‎های مالی سپیدار، تدبیر و همکاران سیستم به منظور انتقال اطلاعات مورد نیاز سیستم‎ها به یکدیگر به صورت Realtime، یکی از این نمونه پروژه‎ها در شرکت‎های مختلف است.