تصویر EIS

EIS

اطلاعات مدیریتی

EIS سیستم‎ اطلاعات مدیریتیمی‎باشد که برای اطلاعات استراتژیک مدیران سطح بالای سازمان‎ها طراحی می‎شود. هدف از EIS، دسترسی آسان و فوری مدیران به اطلاعات کلیدی برای رسیدن به اهداف شرکت می‎باشد. در اینگونه سیستم‎ها بیشتر از نمودارهای گرافیکی استفاده می‎شود.

یکی از وظائف اصلی EIS مشخص کردن اثرات تاثیرات تصمیم‎های مدیران سازمان، بر روند کار شرکت می‎باشد؛ به این منظور باید قبل از اینکه یک تصمیم به اجرا درآید، اطلاعات مربوطه را بصورت نمودار رسم کرده و بعد از اجرای تصمیم نیز، مجدداً آن نمودار رسم شود. مدیران از مقایسه‎ی این دو نمودار متوجه خواهند شد که این تصمیم چه اثری بر روند کار شرکت گذاشته است.

 

پس می‎توان گفت سیستم اطلاعات مدیریتی امکان تهیه‎ی گزارشات نموداری از روندهای مختلف از قبیل روند سودآوری، فروش، هزینه، ضایعات، رضایت مشتری و کارکنان و ... را جهت بررسی تاثیرات تصمیم گیری مدیران ایجاد می‎کند.

در این راستا آرسینا، سیستم مدیریت اطلاعات فنی و مهندسی را برای شرکت‎های مختلف طراحی و پیاده سازی می‎نماید. از جمله این سازمان‎ها، یکی از شرکت‌های صنعتی مطرح در زمینه‎ی طراحی و ساخت دکل‎های مخابراتی و انتقال نیرو است که آرسینا به منظور فراهم آوردن گزارش‎های مدیریتی مربوط به طرح‎ها و مناقصات، سیستم اطلاعات مدیریتی را برای این شرکت طراحی کرده است.