تصویر دستگاه حضور و غیاب
تصویر دستگاه حضور و غیاب
تصویر دستگاه حضور و غیاب
تصویر دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب

Arsina timeclock

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد با تشخیص اثر انگشت و کارت RFID

با بهره گیری از تکنولوژی روز، طراحی و ساخته شده و کوشیده ایم با حذف موارد اضافی و کم کاربرد بر سرعت و کاربردی بودن آن تکیه کنیم و محصولی ساخت داخل با امکانات داخلی و قابل رقابت با نمونه های خارجی بعضاً بی کیفیت ارائه نماییم و محصولی با کیفیت ،ساده و کارا برای ارتقا سطح مدیریت منابع انسانی ارائه کرده باشیم.

1,500,000 تومان
حداقل تعداد سفارش این کالا 3 می باشد.