استخدام

ما به دنبال جذب افراد خلاق و با انگیزه برای همکاری هستیم. در صورت تمایل، رزومه و اطلاعات خود را در هر یک از زمینه های زیر برای ما ارسال نمایید. امیدورایم شما را در تیم صمیمی آرسینا ببینیم.