Picture of یکپارچه سازی مدیریت مشتری با سیستمهای مالی

یکپارچه سازی مدیریت مشتری با سیستمهای مالی

یکپارچه سازی راهکاری است که در آن نرم افزارهای مختلف سازمان به یکدیگر متصل می‎شوند. در این راستا آرسینا پروژه‎ی همگام سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان پیام گستر را با سیستم‎های مالی سپیدار، تدبیر و همکاران سیستم به منظور انتقال اطلاعات مورد نیاز سیستم‎ها به یکدیگر به صورت Realtime، در شرکت‎های مختلف انجام داده است.

یکپارچه سازی راهکاری است که در آن نرم افزارهای موجود سازمان به یکدیگر متصل می‎شوند و این فرایند بهره‎وری از نرم افزارهای شرکت را بالا می‎برد، به عبارتی یکپارچه سازی می‎تواند نقش موثری را در سازمان‎ها ایفا کند چون تطبیقی بین تمام تکنولوژی‎های موجود شرکت بوجود می‎آورد.

در این راستا آرسینا نرم افزارهای مختلف شرکت‎های بسیاری را بهم متصل و راهکار این ارتباطات را طراحی و پیاده سازی نموده است؛ پروژه‎ی همگام سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان پیام گستر با سیستم‎های مالی سپیدار، تدبیر و همکاران سیستم به منظور انتقال اطلاعات مورد نیاز سیستم‎ها به یکدیگر به صورت Realtime، یکی از این نمونه پروژه‎ها در شرکت‎های مختلف است.

0 تومان
BETA